Jeg lægger stor vægt på at dagligdagen køre efter faste rutiner omkring spise- og sovetider. Det mener jeg giver trygge og glade børn.

Kl. 6.30-8.00: Morgenmad
Kl. 9.00: Formiddagsmad
Kl. 9.00-11.00: Foregår dagens forskellige aktiviteter
Kl. 11.00-12.00: Spiser vi frokost
Kl. 12-14: Sove-hviletid
Kl. 14: Eftermiddagsmad

Aktiviteter kan være at:

  • Synge diverse sange fra sangkufferten og gøre brug af fagtesange appen.
  • Går tur i skoven.
  • Går på biblioteket.
  • Være kreativ. Det kunne være at tegne, klippe og klister.
  • Ude og inde lege, som styrker deres motorik.
  • Fodre og passe dyrene.
  • Gå tur ned på engen og se på dyr.
  • Så og plante i foråret.