Den samlede pris for en plads er 7.271 kr. pr. måned, hertil ydes tilskud fra kommunen.

I 2019 er tilskuddet i Assens Kommune 5.271 kr., egenbetaling er derfor 2.000kr.
Der betales 12 gange årligt, og prisen reguleres årligt d. 1/1

Udfyldelse af blanket vedrørende ansøgning om tilskud fra kommunen hjælper/udfylder jeg gerne.